Zagłęgbiowska Drużyna Harcerska "Leśni" działa w Szkole Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr.1 w Strzyżowicach.

 

Podopieczni Stowarzyszenie mogą liczyć na stałe wsparcie członków i wspólpracowników Stowarzyszenia ale również Wolontaiuszy stałych i akcyjnych. 
                                   

Wolontaiusze stali

 

Wolontaiusze akcyjni 

wolontaiusze akcyjni (640x360)

 

Wolontariat