2017.02.19 Wolontaiusze stali i akcyjni

Podopieczni Stowarzyszenie mogą liczyć na stałe wsparcie członków i wspólpracowników Stowarzyszenia ale również Wolontaiuszy stałych i akcyjnych. 
                                   

Wolontaiusze stali

 

Wolontaiusze akcyjni 

wolontaiusze akcyjni (640x360)

 

Wolontariat