Dziękujemy za 1% podatku!

 Szanowni Państwo!

W imieniu chorych, członków oraz zarządu Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej "Nadzieja" w Będzinie składamy gorące podziękowania Państwu, którzy  obdarzyli nas zaufaniem i uwzględnili Stowarzyszenie w swoich zeznaniach podatkowych za rok 2019.

Przekazane środki finansowe z różnych stron Polski utwierdzają nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, a w szczególności człowieka w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane zgodnie ze statutowymi celami organizacji i przeznaczone na pomoc osobom chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom. Uśmiech i spokój chorego, to największa nagroda dla osób opiekujących się chorym. To właśnie tacy ludzie jak Państwo, dają drugiemu człowiekowi słabszemu i choremu, nadzieję i miłość.

Stowarzyszenie istnieje dzięki Waszej hojności! a  opieka ofiarowywana  chorym w ostatnim okresie ich życia i ich rodzinom  może być profesjonalna i może obejmować  wszystkie obszary ich życia.

Dziękujemy za wspieranie naszej misji. Dzięki Państwu otrzymujemy zastrzyk nadziei i nowej energii do działania na rzecz bardzo potrzebujących naszego wsparcia osób!

Będziemy Państwu wdzięczni za pamięć i wsparcie w formie 1% podatku w przyszłym roku podatkowym.

      

 

SOP_Serce_ulotka_str_A_v05.jpg